Våra räntor styrs av utvecklingen av det allmänna ränteläget och beräknas normalt via STIBOR (FIXING) 1 (en) månad.

STIBOR står för Stockholm Interbank Offered Rate, den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar mellan varandra.

STIBOR Fixing är den räntesats som utgör genomsnittet (med undantag av högsta och lägsta notering) av de räntesatser som noteras dagligen av utvalda banker i Sverige. Sammanställningen görs dagligen av Stockholmsbörsen klockan 11:05.

Valet av STIBOR som referensränta innebär för er som kund att ni har en trygg ränta, som inte förändras under avtalstiden utöver det allmänna ränteläget.

Det innebär att räntan kan röra sig uppåt eller nedåt under avtalstiden, men alltid under väl kontrollerade former och i små steg ("punkter").

Aktuell ränta hittar du på Riksbankens hemsida