Svar på dom vanligaste frågorna gällande våra avtalsvillkor:

 1. Utgår någon aviavgift:  Ja, men endast 45 kr/ per faktura. F.n. samma avgift för papper och e-faktura.
 2. Behöver jag försäkra objekten? Ni kan valfritt välja vår ramförsäkring eller använda egen försäkring som omfattar leasad/ hyrd egendom. Vi behöver antingen kopia på försäkringsbrevet eller en undertecknad bilaga som styrker att ni avsäger oss vår försäkring. Bilagan erhåller ni från oss.
 3. Vad kostar er ramförsäkring per månad? Normalt kostar vår ramförsäkring 0,25% av anskaffningsvärdet per månad. (ex. 100 000 x 0,25%= 250 kr/ månad)
 4. Hur stor är uppläggningsavgiften? F.n är den 500 kr (betalas endast vid avtalsstart)
 5. Utgår initialavgift? Ja, det utgår en initialavgift för del av månad, och beräknas från leveransdagen till närmaste framförvarande månadsskifte.
 6. Kan man köpa ut/avsluta avtalet innan avtalstidens slut? Ja, det kan man göra när man vill under avtalstiden.
 7. Kan man uppgradera utrustningen under avtalstiden?  Ja, det går bra. Vi lägger då om avtalet innehållande befintlig + ny utrustning.
 8. Vilka leasing-/hyresperioder kan ni erbjuda? Från 18 till 60 månader är de vanligaste hyres-/leasingperioderna.
 9. Kan jag som kund ha flera leasingavtal/hyresavtal pågående samtidigt? Ja, det är möjligt, då det avser olika produkter.
 10. Behöver jag lägga en kontant del (1:a förhöjd hyra)? Normalt behövs detta inte erläggas på våra vanligaste leasingobjekt, utan ni debiteras endast månadsvis med samma belopp. I det fall det är aktuellt meddelas det separat. Ni kan däremot genom eget val upp till 20% första förhöjd hyra.
 11. Hur betalas avgiften? Avgiften betalas via faktura månadsvis i förskott under perioden. Fakturering sker av oss 30 dagar innan förfallodagen.
 12. Kan man överlåta en Leasing/hyra? Ja, det går att överlåta denna kostnadsfritt till annan leasetagare under hela avtalsperioden.

Fullständiga villkor

Allmäna villkor 2019.pdf


CreditRelation Nordic AB  |  Box 30060 | 200 61 Limhamn, Sweden | Tel: +46 10 10 10 310 | E-post: info@creditrelation.se