Leasing

En avbetalningsform där man drar nytta av fördelarna med kostnadsfördelning mellan budgetår samt får ett garanterat ägande efter avtalstiden.

Hyra 

Betala för nyttjande av produkten, istället för att köpa produkten. Passar främst produkter med begränsad livslängd eller ett tidsbegränsat nyttjande.

Avbetalning

Betalningsform som passar när kunden beslutat att köpa produkten och vill äga produkten omgående utan att köpa. Ger kunden ett valfritt avtalsslut.

Anpassade finansieringar

I vissa fall behöver vi göra mer anpassade finansiella lösningar. Det kan gälla betalningstider, storlek på belopp över tid, betalningstillfällen per år osv. 

Produktfinansiering

CreditRelation finansierar ett antal olika produkter till företagare på den svenska marknaden. Gemensamt för produkterna är att dom i princip alltid är av typen lös egendom. I vissa fall kan även fast egendom kan förekomma som del i finansiering.