Leasing
En avbetalningsform där man drar nytta av fördelarna med kostnadsfördelning mellan budgetår samt får ett garanterat ägande efter avtalstiden till förutbestämt restvärde.

Hyra
Betala för nyttjande av produkten, istället för att köpa produkten. Passar främst produkter med begränsad livslängd eller när man har behov av ett tidsbegränsat nyttjande.

Avbetalning
Betalningsform som passar när kunden beslutat att köpa produkten och vill äga produkten omgående utan att köpa. Ger kunden ett valfritt avtalsslut då det har möjlighet till förtidslösen.

Anpassade finansieringar
I vissa fall behöver vi göra mer anpassade finansiella lösningar. Det kan gälla betalningstider, storlek på restvärde, storlek på belopp över tid, betalningstillfällen per år osv.

Produktfinansiering
CreditRelation finansierar ett antal olika produkter till företagare på den svenska marknaden. Gemensamt för produkterna är att dom i princip alltid är av typen lös egendom.
I vissa fall kan även fast egendom förekomma som del i finansieringsbeloppet.