Finansieringslösningar för partner:
Vi erbjuder specialanpassade finansieringslösningar för leverantörer av produkter och tjänster. Genom ett tätt partnerskap underlättar och skapar vi tillsammans affärsmöjligheter med er slutkund, genom erbjudande av finansiella lösningar.

.......................................................

Vi tror oss veta vad vi finansierar och anpassar oss därför efter branschens unika möjligheter och dess unika produkter.
Ofta krävs en specialhantering, såväl kredit- och storleksmässigt, som med avtalsperioder som rimmar med betalningsförmåga och produkternas livslängd.
Vi som oberoende part rekommenderar den finansiär och finansieringsform som är lämpligast utan att vara bunden vid enskilda finansiärer eller finansieringsformer.

.......................................................

För ett enkelt erbjudande av finansiering till kund, erbjuder vi följande tjänster till våra partner:

  1. Kreditkontroll med s.k. förhandsbesked.

  2. Suppport som stöjder Er genom hela processen. Inga förkunskaper krävs av Ert företags personal för Ni skall kunna erbjuda finansiering som betalningsmöjlighet till Er kund.

  3. Sambesök med Er som leverantör hos Er kund.

  4. Branschkunskap-förståelse. Vi vill tro att vi vet vad vi finansierar och anpassar oss efter branschens unika möjligheter och dess unika produkter. Ofta kräver detta en special-hantering, såväl kredit- och storleksmässigt som avtalsperioder som rimmar med kundens betalningsförmåga och produkternas livslängd.

  5. Uppföljning av avtalshandlingar med kontinuerlig feedback till Er, inget "hamnar mellan stolarna" hos oss.

  6. Vi som oberoende part rekommenderar den finansiär och finansieringsform som är lämpligast utan att vara bunden vid enskilda finansiärer eller finansieringsformer.

Testa oss !
Ni har inget att förlora på att samarbeta inom finansiering med oss, tvärtom har ni allt att vinna!
Vi kräver inte några förbindelser eller förpliktelser med ert företag i ett samarbete med oss och detta utan att det kostar Er en enda krona!