Våra räntor styrs av utvecklingen av det allmänna ränteläget och beräknas normalt utefter Riksbankens styrränta.

Valet av Riksbankens styrränta som referensränta innebär för er som kund att ni har en trygg ränta, som förändras kontrollerat under avtalstiden utefter det allmänna ränteläget. Det innebär att räntan kan röra sig uppåt eller nedåt under avtalstiden, men alltid under väl kontrollerade former och i steg ("punkter").

Aktuell ränta hittar du på Riksbankens hemsida: https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/